Polityka prywatności

Firma PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego serwisu internetowego. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia firmie PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z serwisu internetowego nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Korzystanie z zamieszczonych w serwisie materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka na piśmie nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Prawa własności intelektualnej

Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością  PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka. Loga prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej pisemnej zgody PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka lub firm będących prawnymi właścicielami danego znaku towarowego. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do serwisu internetowego, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Odnośniki do innych stron

Firma PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez firmę PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności

Firma PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. Firma PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Firma PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z przedstawicielami PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka

Klauzula Informacyjna RODO
Szanowni Państwo
Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:
  1. Administratorem danych osobowych wskazanych  w PHU KAL-MET Barbara Kalicka  jest w.w. z siedzibą w Lęborku przy ul. W. Witosa 50, 84-300 Lębork.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych PHU KAL-MET Maciej Kalicki. z siedzibą w Lęborku przy ul. W. Witosa 50, 84-300 Lębork e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki.
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej www.kal-met.pl,
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
  7. Źródłem danych osobowych jest zamawiający oraz osoba wypełniająca formularz.
  8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
  9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

Dane adresowe i rejestrowe:

Siedziba firmy / magazyn:
ul.Gdańska 36a, 84-300 Lębork
T: +48 59 861 26 89, F: +48 59 861 25 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.kal-met.pl

Dane rejestrowe:
PHU "KAL-MET" Barbara Kalicka
ul. Witosa 50, 84-300 Lębork
NIP: PL8411262220, REGON: 220234006

logo-peugeot  dpdLogo  orange    lotos
Scroll to top